שקדים

השקד ) Prunus dulcis ( הוא עץ המשתייך למשפחת הוורדיים. מקורו במזרח התיכון ובדרום מערב אסיה.
השקד הוא אחד הפירות העתיקים ביותר בארץ ישראל. כבר לפני אלפי שנים צמחו עצי שקד באזור, הן בגידולים חקלאיים והן כעצי בר. מבנה העץ בינוני עד גדול, קומתו יכולה להגיע ל 6- מטרים. שורשיו מזריע עמוק, ולפיכך הוא יכול לגדול היטב גם באזורים שהגשמים בהם מעטים.

בישראל השקד גדל בכל אזורי הארץ.
במהלך ההיסטוריה הלך ותפס השקד מקום חשוב בין פירות ארץ ישראל. כיום נטועים בארץ כ 48,000- דונם שקדי שלחין ועוד כ 2,000- דונם שקדי בעל. סך הכול כ 50,000- דונמים. מרבית הגידול, 54% ממנו, נמצא בצפון הארץ, 35% נמצא במרכז ו 10%- בדרום. כ 43,000- דונמים נושאי פרי. בישראל יש כיום כ 165- מגדלי שקדים, כ- 50 מתוכם קיבוצים.
בשלב זה השוק המקומי נמצא במחסור, ויש עוד מקום לגידול בענף. כמו כן, ענף גידול השקד הוא בעל פוטנציאל שיווק לייצוא וכן שיווק לתעשייה.

דפי מוצר ונתונים טכניים