אנחנו והעתיד

אל מול האתגרים של היום: הצרכים ההולכים וגדלים של משאבים מזון ומים עבור האוכלוסייה המתרחבת בעולם, נען-דן ג'יין ממלאת תפקיד חשוב על ידי מובילה בגישת "השקיה חסכונית ומדוייקת לפי צרכי הגידול". השיטות שלנו הן עדות למחויבותנו המתמשכת לשימור ושיפור איכות הסביבה, באמצעות מיחזור, חיסכון במשאבים, מניעת זיהום וקידום של אחריות סביבתית בקרב העובדים והלקוחות שלנו.

חשיבה ומדיניות מעין זו קרובה לבנו ועולה בקנה אחד עם המשימה להשיג תוצאות מירביות ליחידת משאבים

 

התקנת מערכת טיפטוף משפחתית באפריקה קטיף תפוחים בהודו
התקנת "מערכת טיפטוף משפחתית" באפריקה קטיף תפוחים בהודו