חדשות נען-דן ג'יין

===================================================
התעשיידע, עמותת החינוך של התאחדות
התעשיינים תוביל הקניית ערכים וידע
מדעי טכנולוגי בתחומי התעשייה בקרב
מערכות החינוך, החברה והקהילה במדינת
ישראל.===================================================
נען דן ג’יין החליטה לאמץ כיתה ח’
בחטיבת הביניים של דה שליט ברחובות
בתוכנית שנקראת “יזמות פרימיום”.
התוכנית תכלול 25 מפגשים שבועיים עם
מדריך מתעשידע ונציגים מטעם החברה.
הנושאים הנלמדים בתוכנית הנם: חשיבות
התעשייה, חשיבה יצירתית, הכרות
עם מודלים עסקיים, הקשר בין איכות
הסביבה לתעשייה, פרוט כל שלבי הפיתוח
של מוצר תעשייתי, בניית דגם אבטיפוס
בתחום ההמטרה.